הבטחת
איכות

ניהול הבטחת איכות


מתחיל כבר בשלבי הפיתוח של מוצר המזון.

מחלקת הבטחת האיכות, "עומדת" בשער המפעל כמחסום האחרון שבסמכותו לאשר או לחסום מוצר מהגעתו לשוק.

ניהול הבטחת איכות מתחיל כבר בשלבי הפיתוח של מוצר המזון, נדרשת הבנה של אפקט השימור והגורמים המשפיעים על איכותו כך שנוכל להבטיח את איכותו ובטיחותו לצרכן. נדרשת הקפדה על דרישות המפעלים בהם מיוצר מוצר המזון כגון אלרגנים, כמות המזהמים הכימיים והמתכות הכבדות המגיעים למוצר מחומרי הגלם.

על מנת להבטיח את איכות המוצר נדרש לבצע אנליזות, לא רק תוקף מיקרוביאלי לקלקול המוצר, אלא גם אנליזות כימיות ובדיקות חמצון שונות העלולות לפגוע באיכות המוצר. אנליזות אלו לרוב יקרות ולכן נדרש לדעת לבחור את הרצויות בקפידה.

אחריות זו מצריכה ניהול מערך איכות בצורה קפדנית הכולל ניתוח סיכונים, תרשימי HACCP, הבנת דרישות התקנים לבטיחות מזון, הגדרת נהלים וכללי שמירה על ההיגיינה במפעל ומעקב אחר פעולות מתקנות.

חינוך והכשרת העובדים הוא חלק בלתי נפרד ממערך האיכות ויש לבצע הדרכות על החשיבות שבשמירה על כללי ההיגיינה.

בטיחות היא מעל לכל ואין ליצרן זכות קיום ללא הקפדה ובקרה על נהלי האיכות.

פעילותי בתחום